• GRIPENDE: Domprost Bjarne Sveinall, sogneprest Aud Smemo, hennes sønn Hallvard Smemo og daglig leder i Domkirken menighet, Kari Gunn Emmelthun fikk orkesterplasser til Shirin Zorriassiteynis dans. FOTO: Torstein Øen

Danset i gang kirkemøtet

Stein Reinertsen har aldri før talt på et kirkemøte som biskop. Og et kirkemøte har aldri før vært holdt i Kristiansand. Dessuten ble kirkemøtet innledet med dans.