• USIKKER: Avdelingsleder Svein Mjåland på Senter for kreftbehandling er usikker på om tarmkreftoperasjoner i Arendal er trygge nok selv med ekstratiltakene sykehusledelsen har satt inn. FOTO: Torstein Øen

Kreftsjefen frykter flere unødvendige komplikasjoner

— Jeg håper selvsagt at man lykkes med strategien slik at ikke enda flere pasienter påføres unødvendige komplikasjoner, men jeg føler meg ikke sikker.