SØGNE: — Jeg håper at huset kan bli restaurert så fort som mulig, og at man slipper å måtte bygge en kopi, sier fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans Arne Stylegar.

Fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar. Foto: Gro Kvanvig

Befaring mandag

Torsdag ble den 170 år gamle boligen Havbukta i Ny-Hellesund herjet av brann. Kommende mandag drar Stylegar sammen med antikvarisk byggmester og teknisk konservator fra fylkeskommunen ut til stedet for å befare branntomten.

— Det store spørsmålet er om boligen kan restaureres eller om det må bygges et helt nytt hus. Håpet er at vi kan ta vare på mest mulig av det som står der nå. Det viktigste er å få på plass et tak så fort som mulig. Det er også vesentlig å ha god dialog med eierne, påpeker Stylegar.

Anbudsrunde

Dersom det er ender opp med at det offentlige får ansvaret for restaurering eller gjenoppbygging, må arbeidet ut på anbud.

— Det er såpass mye usikkerhet rundt det hele at jeg ikke kan si så mye mer nå. Jeg har knapt nok fått fordøyd at dette har skjedd. Hver gang det bryter ut brann på fredede områder er det like trist, poengterer Stylegar.