• Dette er vannledningen som gikk i stykker mellom Suldalen og Tinnheia fredag kveld.

Oversvømmelse i Suldalen etter brudd i vannledning

I 20-tiden fredag flommet store vannmengder ned fra Uranveien på Tinnheia til Suldalen, der fortauet til slutt ble som en kanal fylt med vann.