• PRØVEPROSJEKT: Agder OPS vegselskap vil bygge en liten garasje med doseringsutstyr for lut her ved rensebassenget i Stordalen. Målet er å få ned avrenningen av aluminium og tungmetaller fra sulfiddeponiet på Gaupemyr til Kaldvellfjorden. Fortsatt ligger utslippene langt over grenseverdier gitt av Fylkesmannen i Aust-Agder. De skal innfris innen 1. juli 2013. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Sterkere lut mot miljøgifter

Agder OPS vegselskap vil bruke lut for å bli kvitt forurensingen fra sulfidsteindeponiet på Gaupemyr. Utslippene av aluminium ligger fortsatt langt over kravet.