• PÅ BARKRAKK: Fylkesordfører Terje Damman (H) frankert av fylkesrådmann Tine Sundtoft og sekretær Gerd Elin Johnsen ble plassert på hver sin barkrakk under dagens fylkesting. Fylkestinget sitter mer bekvemt. FOTO: Christian Storjord

Fylkesting i "baren"

— Velkommen til baren. Slik åpnet fylkesordfører Terje Damman (H) dagens fylkesting i Spangereid.