• brann_sørlandsparken.jpg FOTO: Leserfoto

Brann på søppelfyllinga i Sørlandsparken

To timer etter at det begynte å brenne i en haug med materialer hos Avfall Sør fikk brannvesenet kontroll over flammene. Trolig startet brannen av seg selv.