• NYE EIGARAR: Brokke Skianlegg har til no vore eigd av Valle kommune. No sel Valle kommune skianlegget til dei private utbyggarane i Brokke og ettergjer delar av gjelda. Det skal sikre vidare drift av anlegget. Dei nye eigarane må betale ned på gamal gjeld i tillegg til at dei tilfører anlegget to millionar i eigenkapital. FOTO: Brokke alpinsenter

Vil selje skianlegget for 1500 kroner

Valle kommune har brukt 15 millionar på Brokke Skianlegg. Nå vil dei selje tapsprosjektet for 1500 kroner til utbyggingsselskapa i Brokke.