• Londskråga Pub fikk 20.000 kroner i bot etter at de i april skjenket tre mindreårige. NHO Reiseliv mener det derfor blir dobbel straff å ta fra dem skjenkebevillingen i tillegg. Dobbelt straff er i strid med den europeiske menniskerettskonvensjonen, FOTO: Kjetil Reite

Mister skjenkebevilling

Selv om det kan være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen, vil kommunen inndra Londskrågas skjenkebevilling.