• Den totale nedgangen i biltrafikken etter at rushtidsavgiften ble innført, er to prosent. Det tilsvarer 44.000 biler. Flere andre norske byer har vurdert tiltaket, men latt være å innføre avgiften. Hovedargumentet er at det rammer urimelig hardt de som kjører mye i bommen. Først og fremst småbarnsfamilier. FOTO: arkivfoto

"Jeg tror nok alle er klar over at en slik avgift har en effekt

Andre norske byer lar seg ikke friste av rushtidseffekten i Kristiansand.