• Gransker forholdene: Geir Bøhler, klinikksjef for kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, påpeker at det har vært utstrakt bruk av vikarer ved kirurgisk avdeling i Arendal de siste årene. Men han mener det er for tidlig å slå fast at det er årsaken til det høye antallet re-operasjoner av tarmkreftpasienter i 2011 og 2012. FOTO: Kjartan Bjelland

Utstrakt vikarbruk kan være en årsak

Geir Bøhler, klinikksjef for kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, sier at utstrakt bruk av vikarer kan være en av årsakene til at 23 tarmkreftpasienter måtte opereres på ny i Arendal.