• DUMPING: Arbeiderpartiets fylkesleder i Vest-Agder, Linda Verdal, er enig med transportsektoren i at utenlandske selskap driver sosial dumping i Norge. Partiet vil blant annet stille norske selskap til ansvar hvis de kjøper tjenester av utenlandske transportører som har uverdige arbeidsvilkår for sine ansatte. - Vi har ryddet opp i bygge og renholdsbransjen og nå skal vi rydde opp i transportbransjen. FOTO: Torstein Øen

Ap vil stanse utenlandsk tungtransport

Arbeiderpartiet mener dagens regler for utenlandske vogntog fører til ulykker, sosial dumping og ulike konkurransevilkår. Nå varsler de kraftig innstramming i regelverket.