• "Lillehjernen": Bjørn Skogstad Aamo fikk dette tilnavnet da han var statssekretær under Per Kleppe ("hjernen") i Finansdepartementet på 1970-tallet. Nå skal den utflyttede mandalitten ledde FATF som bidrar til å avsløre terrorfinansiering, hvitvasking av penger og skattesvindel. FOTO: Scanpix

Hvitvaskingens øverste vaktbikkje