• Overlege Arnstein Tveiten har oppdaget overhyppighet av slag etter hjerneblødning blant eldre på Sørlandet som bruker det blodfortynnende legemidlet Marevan FOTO: Erling S. Hægeland

Flere Marevan-brukere med hjerneblødning