Bladselger hindret folk å forlate forretning

Butikkunder så ikke noen annen løsning enn å kontakte politiet da mannen nektet å fjerne seg.