• SVs Harald Hageland stiller seg undrende til uttalelsen om Skatt Sør når det gjelder konkursen i Start Stadion AS. Hageland lurer på om Lund mener at Skatt Sør skulle sett gjennom fingrene med et lovmessig riktig skattekrav. FOTO: Christian N_rsteb_

- Mener Lund at Skatt Sør skulle sett gjennom fingrene med et lovmessig riktig skattekrav?

Høyres gruppeleder, Hans Otto Lund, får kraftig kritikk etter uttalelsene om at Skatt Sør burde vist større smidighet rundt Sør Arena-utbyggingen.