• FORNØYD: Olga Merethe Drivenes Larsen sto i bresjen for mødreopprøret mot dagens barnehagepolitikk i Vennesla tidligere i uken. Hun er fornøyd med av politikerne nå beveger på seg. Bak ser du Trine Andersen og Nina Mikalsen. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Mødreopprør gir effekt

Politikerne vil forsøke å skaffe flere barnehageplasser, etter "septembermødrenes" opprør i avisen.