Svindlet Nav

I to år sendte den nå 38 år gamle mannen inn meldekort til Nav om at han var arbeidsledig, mens han i perioden delvis var i arbeid. Han fikk utbetalt 135.943 kroner i arbeidsavklaringspenger som han ikke hadde krav på.