• SKAL OVERVÅKES: Hånesbukta blir pilotprosjekt for video-overvåking av båthavner i Kristiansand kommune. Hvis det virker etter hensikten, kan flere av kommunens havner bli utstyrt med kamera.

Kommunen vil kameraovervåke båthavner

Kristiansand kommune ønsker å få på plass kameraovervåkning i Hånesbukta fra neste år. Flere av kommunens båthavner kan bli utstyrt med kameraer som er gode nok til å avsløre båttyver.