• – Vi står overfor en samfunnsendring av episke proporsjoner, og har en vanvittig jobb å gjøre, sier sentralstyremedlem og leder av Agder Venstre, Petter N. Toldnæs. FOTO: Jacob Buchard

Kampen om klimakravene: – Det er i lokalsamfunnet endringene må skje

– Det politiske klimaprogrammet vi laget så sent som i 2017 er ikke lenger gyldig. Vi må gjøre mye mer, vi må gjøre det langt raskere, og hver enkelt av oss må bidra.