Sps sentralstyremedlem Gro-Anita Mykjåland liker dårlig at stadig flere Sp-ere går ut i media om sex-meldingen til Liv Signe Navarsete. Hun mener media har fråtset nok, men støtter politianmeldelse Sps sentralstyremedlem Gro-Anita Mykjåland liker dårlig at stadig flere Sp-ere går ut i media om sex-meldingen til Liv Signe Navarsete. Hun mener media har fråtset nok, men støtter politianmeldelse Foto: Uleberg, Odd Inge

Mykjåland: – Media har fråtset nok i sexsaken