Dette anlegget skal få flere til velge buss framfor bil