Håvard Moen (til venstre), produksjonsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, og Vegard Ulset, leder for sikkerheten til Agder Energi sine strømkabler. Her står de to på Holskogveien hvor det graves. Håvard Moen (til venstre), produksjonsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, og Vegard Ulset, leder for sikkerheten til Agder Energi sine strømkabler. Her står de to på Holskogveien hvor det graves. Foto: Tormod Flem Vegge

Kloakkrør kollapset: Rakk ikke åpning før ettermiddagsrushet