• Vennesla-bonde Øyvind Eidså (t.h.) hadde torsdag besøk av Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes som ville høre om hvordan situasjonen er for agderbøndene. Bondelaget forventer at regjeringen kommer med ytterligere tiltak for å møte krisen i landbruket som følge av tørken. FOTO: Jarle R. Martinsen

Tvinges til å importere USA-høy

Vennesla-bonden har ikke noe valg: Han må importere høy til sine kyr og har nå brukt 200.000 kroner på fôr fra USA.