Tangen-appell prellet av på kulturministeren

foto