• Medieforsker Elisabeth Staksrud anbefaler ikke at skolen er mobilfri sone. - Barn opparbeider seg ikke en naturlig håndteringskompetanse når de hindres i å bruke mobilen, sier Staksrud. FOTO: Dan P. Neegaard

Kritisk til mobilforbud på skolen

Forsker Elisabeth Staksrud mener skolene i verste fall fraskriver seg ansvar for digital mobbing ved å innføre mobilforbud.