• Forum for natur og friluftsliv Agder frykter at vindturbiner i Bygland skal forringe naturopplevelsen. Bildet er fra Lista vindpark i Farsund. FOTO: Torbjørn Witzøe

Fraråder nytt vindkraftverk

Forum for natur og friluftsliv Agder ber NVE avslå konsesjonssøknaden fra Hovatn Aust Vindkraft om å bygge inntil 37 vindturbiner (vindmøller) i Bygland.