• Fagdirektør Per Engstrand slipper nå å ta hensyn til at tilbudene ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord skal framstå som balanserte. FOTO: Steinar Vindsland

Slutter å balansere Kristiansand og Arendal

Nå skal ikke lenger Sørlandet sykehus sørge for at fordelingen av funksjoner mellom Kristiansand og Arendal skal "framstå som balansert".