Aksjonsgruppe vil delta i arbeidet med å skaffe fakta

foto