Slik blir kommunereformen: Søgne og Lindesnes tvangssammenslås

13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje, melder Aftenposten. Det betyr at Søgne blir slått sammen med Songdalen og Kristiansand og at Lindesnes slås sammen med Mandal og Marnardal.