Mangel på læreplasser er ifølge utdanningsavdelingen i Vest-Agder en viktig årsak til at norske yrkesfagelever bruker lengre tid på å fullføre utdanningen enn i flere sammenlignbare land. Mangel på læreplasser er ifølge utdanningsavdelingen i Vest-Agder en viktig årsak til at norske yrkesfagelever bruker lengre tid på å fullføre utdanningen enn i flere sammenlignbare land. Foto: Kjartan Bjelland

Slik skal de få flere til å fullføre på tiden