Sørlandet med i testprosjekt: Selger solceller til boligen i butikk

foto