• FOTO: Tormod Flem Vegge

Stein-leverandører kan få straff

Leverandører av leggestein skal nå under Skatteetatens lupe etter å ha levert stein til steinleggere som i lengre tid har jobbet svart på Sørlandet.