Åpnet stemmeseddel ved en feil

Bjørn Stormoen opplevde at stemmeseddelen hans ble åpnet av valgkontrolløren.