• I RETTEN: Aktor Stine Sveier Nielsen mener tiltalte få en straff på åtte års forvaring for å beskytte tiltalte mot seg selv, og beskytte samfunnet mot tiltalte. FOTO: STEINAR VINDSLAND

Sexslave-tiltalt kan gjøre det igjen

Farsundsmannen (51) som er tiltalt for voldtekt og mishandling av fire kvinner, kan komme til å gjøre liknende, grusomme ugjerninger igjen.