Terrorfrykten blant nordmenn har minket

Antall nordmenn som frykter at Norge skal bli rammet av et terrorangrep, har gått markant tilbake siden 2004.