• NEDGANG: Hægebostad kommune er den kommunen i Vest-Agder som prosentvis har hatt størst nedgang i folketallet. FOTO: Arkivfoto

Nedgang i én av tre kommuner på Agder

Ti av tredve kommuner på Agder lider av befolkningsnedgang. I årene 2000 til 2005 flyttet flest fra Hægebostad og Valle, mens Grimstad gikk mot strømmen og fikk 1200 nye innbyggere.