• FULL PAKKE fra søgne: Andrea M. Holm og Kristian Nystad står midt i fremste rekke under det tre sekunder lange videoklippet fra Tinntjønnhallen. FOTO: Vegard Damsgaard

Danser på TV2 hver dag

Flere ganger daglig danser denne niendeklassen fra Søgne i TV2-reklamen for Grandiosa-pizza.