• AKSJON: Torsdag skal etter planen skolegården her ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) fylles av elever med støvmasker. FOTO: Torstein Øen

Skoleelever aksjonerer for bedre arbeidsmiljø

Elevene ved Kristiansand katedralskole Gimle og Tvedestrand videregående skole aksjonerer torsdag for bedre arbeidsmiljø.