Bygger midtrekkverk i Arendal

E 18 fra Harebakken til Sørsvann i Arendal skal bli sikrere for bilister.