• FOR STOR: Denne gymsalen er for stor. Derfor får ikke Solkollen barnehage godkjent den som lekeareal. FOTO: Kjartan Bjelland

Barnehage har for mye lekeplass

Solkollen barnehage på Søm ble i går offisielt åpnet med en flott seremoni i barnehagens gymsal. Gymsalen er imidlertid ikke godkjent som lekeareal.