• FOTO: Kystatlas

Ansatte overrasket maskerte tyver

De to tyvene hadde på seg masker og var væpnet med kniv og hammer da de brøt seg inn i en bedrift i Søgne tidlig mandag morgen. Men tyvene hadde nok ikke ventet at de ansatte kom så tidlig på jobb.