Hareide vil ha overgangsboliger

Politimester Bjørn Hareide ber politikerne tenke seg om og si ja til overgangsboliger.