- Finner løsninger

— Behovet for boliger blant bostedsløse er større enn vi klarer å dekke, men vi finner midlertidige løsninger til dem som trenger det. Ingen trenger å bo på gata i Kristiansand, sier Elisabeth Engemyr, fungerende helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune.