• FOTO: Morten Ulekleiv Eng

Colapallene var ikke sikret

Sjåføren som mistet tusenvis av colaflasker ved Haumyrhei-tunnelen, hadde ikke sikret lasten på noen måte.