• Einar Gelius er rørt over responsen han har fått etter at bispedømmet i Nord-Hålogaland ikke ville ansette han. FOTO: Roald, Berit

Gelius rørt av pengestøtte

300 mennesker har lagt 700.000 kroner på bordet for at Einar Gelius skal kunne jobbe som prest i Ibestad.