• Fylkesvei 1, Sødalssiden, er ikke en regionalt viktig vei, mener fylkesrådmannen. Det reageres det på i Vennesla FOTO: Erling Slyngstad Hægeland

Venndølene kjemper for veien

Fylkesrådmannen synes ikke veien mellom Vennesla og Kristiansand er regionalt viktig. Det reagerer Vennesla-rådmannen sterkt på.