• Pasientene blir fraktet inn til denne traumestuen for behandling. Her noen av teammedlemmene, overlege Katharina Schmidt, overlege Gunleiv Byremo og sykepleier Jannicke Hammarlund. FOTO: Baard Larsen

- Folk må våge å hjelpe til ved drukningsulykker

På en uke var det to drukningsulykker i Arendal, der yngre gutter ble skadd. Kunnskap om hjerte-lunge-redning gjorde at ikke liv gikk tapt.