• Gunnstein Kallhovd og Kjell Olav Thorsland i det imponerende atelieret til Håkon Thorsland der kunstverkene hans henger tett. De to har påtatt seg å ta vare på arven etter den anerkjente kunstneren som døde i 2012. FOTO: Jarle R. Martinsen

Driver Thorslands kunstarv videre

At en av de mest anerkjente kunstnerne på Sørlandet, Håkon Thorsland, er borte betyr ikke at hans kunstarv blir glemt.