• Statsadvokat Hilde Sakariassen er innstilt som dommer i Lister tingrett. FOTO: Hallgeir Oftedal

De kan bli nye dommere

Advokat Gisle A. Johnson og statsadvokat Jostein Johannessen er innstilt som nye dommere i Kristiansand tingrett.